МАРИЯНА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЦОУД /І-ІV КЛАС/

Mарияна Иванова Даскалова – старши начален учител, ЦДО

Образователно-квалификационна степен:

  • Магистър, специалност:педагогика, ПУ „Паисий“ Хилендарски“-2004г.
  • Бакалавър, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика

Специализация: Изобразително и конструктивно творчество

Професионален опит: 15 години

email: mariyana.daskalova@patriarcha.com