МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Мария Иванова Петрова – старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен:  магистър, Английска филология към ПУ „Паисий Хилендарски” с присъдена квалификация: Специалист по английски език и литература  и преподавател в средните училища.

Профисионален опит: 18 години

еmail: mariya.petrova@patriarcha.com