МАРГАРИТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Маргарита Николова Николова, старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен:

  • магистър, специалност Българска филология към ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
  • магистър, специалност Английска филология към ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив

Професионален опит: 17 години

email: Margarita.Nikolova@patriarcha.com