ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА ПАНКОВСКА

ЗАМЕСТНИK-ДИРЕКТОР УД

Любомира Несторова Панковска – заместник-директор по учебната дейност

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност – история и география към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Професионално-квалификационна степен:  ІІ към ДИУУ – София

Следдипломна специализация на тема „Съвременни постановки в обучението по история”, към СУ „Св. Климент Охридски”

Професионален опит: 32 години