ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ЙОНОВСКА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Любка Йорданова Йоновска – главен учител, начален етап

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност –начална училищна педагогика, ВПИ – гр. Благоевград

Професионално-квалификационна степан – втора, ИПКУ  Стара Загора

Следдипломна специализация –  Съвременни дидактически технологии,  ПУ „Паисий.Хилендарски“,  ИПКУ  Стара Загора

Професионален опит – 34 години по специалността

email: Lyubka.Yonovska@patriarcha.com