ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ЧОВЕКЪТ И ПРЕРОДАТА И БИОЛОГИЯ И ЗО

Лилия Симеонова Тодорова – старши учител по биология и здравно образование

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: биология  и химия  към  ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степен:

  • придобита Пета професионално-квалификационна степен,   Тракийски университет Стара Загора – ИПКУ 
  • придобита Четвърта професионално-квалификационна степен, СУ „ Св. Климент Охридски“ – София- ДИУУ  
  • придобита Трета професионално-квалификационна степен, СУ „ Св. Климент Охридски“ – София- ДИУУ 

      Професионален опит:  23 години

email: liliya.todorova@patriarcha.com