КРЕМЕНА ПЕТРОВА ТОМОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Кремена Петрова Томова – старши учител по информационни технологии и информатика

Образователно-квалификационна степен:

  1. Магистър, специалност: Информатика към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
  2. Магистър, специалност: Счетоводство и анализ към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
  3. Квалификация учител по информатика към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
  4. Квалификация учител по математика към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степан: Придобито II ПКС към Софийски университет „Климент Охридски“, гр. София

Професионален опит: 19 години

еmail: kremena.tomova@patriarcha.com