ИРИНА СЛАВЕЙКОВА ПЕНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА

Ирина Славейкова Пенева – старши учител по математика

 Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност: Математика и информатика, ПУ „Паисий Хилендарски“, с професионална квалификация: Учител по математика и информатика

Професионален опит15 години

email: Irina.Peneva@patriarcha.com