ИРЕНА ХРИСТЕВА МИНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ЗО

СТАРШИ УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ЗО

Ирена Христева Минкова – старши учител по биология и здравно образование

Образователно – квалификационна степен: магистър, специалност – биология и химия, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Професионален опит: 19 години

еmail: irena.minkova@patriarcha.com