ЗЛАТКА ТОДОРОВА РАНДЖЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Златка Тодорова Ранджева – старши учител по география и икономика и история и цивилизация

Образователно-квалификационна степен:

Бакалавър, специалност история и география към ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Магистър по Приложна социална психология към ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Професионално-квалификационна степен: придобита пета ПКС по география и икономика от Тракийски университет-Стара Загора

Професионален опит: 16години

еmail: Zlatka.Randzheva@patriarcha.co