ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ТОЛОВА-КЪРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЦОУД /І-ІV КЛАС/

Здравка Димитрова Толова-Кърова – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – начална училищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специализация: логопедия

Професионално-квалификационна степен: придобита Втора професионално-квалификационна степен в Тракийски университет Стара Загора – ИПКУ

Професионален опит: 21 години

email: zdravka.tolova@patriarcha.com