ЗАХАРИНКА СТОЯНОВА ДИМОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Захаринка Стоянова Димова  – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност българска филология към ПУ “ Паисий Хилендарски“ с квалификация специалист по български език и литература и учител по български език и литература.

Професионално-квалификационна степен: І ПКС към  СУ „Свети Климент Охридски“, ДИУУ, гр. София.

Следдипломна специализация: Методика на обучението по български език на тема „Семантика и функции на модалните частици“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, 1995г.

Публикации: З. Димова, М. Белчева, сборник „Тестове за състезания по български език 4 клас“, ИК „Хермес“, 2000 ; редактор на сборници с детско творчество „На крилете на мечтите“ Пловдив 1999,   „27 капки мъдрост“, Пловдив 2004, „Гласовете на таланта“ , Пловдив 2007;

Професионален опит:  26 години учител по български език и литература в СУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Пловдив“; дългогодишен член на Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи по БЕЛ от НВО и ДМ на учениците  – седми клас.

еmail: Zaharinka.Dimova@patriarcha.com