ЖАНА КОСТОВА КОЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Жана Костова Колева – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър – начална педагогика – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 1989 г.

магистър – консултативна психология – ПУ „Паисий Хилендарски“-2005 г.

Професионално-квалификационна степен: първа – ДИПКУ – Стара Загора – 2006 г.

Следдипломна специализация: Хуманно-личностният подход в началното училище – ИПКУ – Стара Загора –

м. 03.1992 г. – м. 10.1993 г.

Професионален опит: 31 години