ЕЛКА ПАВЛОВА ЕПИТРОПОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Елка Павлова Епитропова – педагогически съветник

Образователно-квалификационна степен

 • магистър по Математика със специализация Информатика, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, 1983 – 1987;
 • магистър по Математика и информатика, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, 1997;
 • магистър по Приложна социална психология, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, 2001 – 2003.

Професионално-квалификационна степен

 • V професионално-квалификационна степен, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Софийски университет „Св. К. Охридски”, 2005.

Следдипломни специализации

 • специализация по Защита на природата, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, 1985 – 1987;
 • специализация по Приложна психология, невропсихология и психотерапия, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, 1995 – 1996;
 • специализация по Приложна, училищна психология, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, Пловдив, 1998 – 1999;
 • Международен сертификат № GCDF00245-BG за кариерен консултант (Global Career Development Facilitator) от Center for Credentialing and Education, Inc., 2008;
 • специализация по Хомеопатична психотерапия, Институт по хомеопатия и интегрално развитие, 2013 – 2014.

Професионален опит  19 години по специалността.

 • Обществен възпитател, Община Пловдив, 1997;
 • Програмист, ЕТ ”Логософт”, гр. Пловдив, 1997 – 1998;
 • Психолог, ДДЮ “Рада Киркович ”, гр. Пловдив, 1998 – 1999;
 • Психолог, ДДЮ “Княгиня Мария Луиза”, гр. Пловдив, 1998 – 1999;
 • Педагогически съветник, СУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив, 1999 – досега;
 • Обучител към програма на МОМН за педагогически съветници, МОМН, 2009;
 • Психолог, Национална мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, 2011 – 2013;
 • Обществен възпитател, КБППМН – Район Южен, гр. Пловдив, 2012 – досега;
 • Обучител, New school vision, 2013 – 2014;
 • Обучител, „Офис тайм” ЕООД, 2015;
 • Психолог, Сдружение „Правна защита и съдействие на човешките права в България”, 2015 – 2016;

Психолог, Национална мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, 2016 – досега.

email: Elka.Epitropova@patriarcha.com