ЕЛКА НИКОЛОВА СПАСОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Елка Николова Спасова – старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен:

1.1. Mагистър по изчислителна техника към ВМЕИ – Варна; Удостоверение за завършен Факултет за обществени професии с придобита обществена професия „Теория и практика на специализирания превод – английски език“ към ВМЕИ – Варна

1.2. Свидетелство за професионална квалификация „Преподавател по английски език в среден и горен курс на СОУ“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионален опит: 24 години

еmail: Elka.Spasova@patriarcha.com