ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИНЧЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Елена Георгиева Динчева – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър, със специалност „Начална училищна педагогика” и специализация „Логопедия” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен:  Втора ПКС в ИКПУ „Тракийски университет” – Стара Загора  и специализация „Методика на обучението в началното училище”.

Професионален опит:  23 години.

еmail: Elena.Dincheva@patriarcha.com