ЕВДОКИЯ РУМЕНОВА ПЕНКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Евдокия Пенкова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: – висше – магистър, българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”

Учител по български език и литература от1982 г., от 1987 г. – в СУ „Св. П. Евтимий”

Професионално-квалификационна степен: – първа професионално-квалификационна степен, Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора

Специализации

 1. 1987 г. – курс в СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Комуникативно-речева насоченост на обучението по български език”
 2. 1993 г. – специализация в ПУ „Паисий Хилендарски” по методика на обучението по литература с дипломна работа „Проблемът за лирическите преображения в поезията на Димчо Дебелянов”

Участие в проекти

 1. „В търсене на европейската ни културна идентичност” на Европейска програма за образование СОКРАТ, Коменски 1, 2003-2004, 2004-2005 г.
 2. „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” на МОН, 2013-2014 г.

Участие в конференции

 1. Юбилейни Паисиеви четения „Паисиеви дни”, организирани от ПУ „Паисий Хилендарски”, 2002 г., с доклад „Паисиевото „Предисловие към ония, които желаят да прочетат и чуят написаното в тая история” и неговите интерпретации”
 2. Педагогически форум, организиран от Тракийски университет, 2003 г.
 3. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов, организиран от НБ „Иван Вазов”, Пловдив, 2004 г., с доклад „Личната библиотека на Йордан Ковачев – принос към културния живот на Пловдив”
 4. Национална научна конференция „130 години от рождението на Пейо Яворов”, организирана от Община Чирпан, фондация „Яворов” и ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий”, 2008 г., с доклад „Яворов и Франция”

Публикации:

 1. Статии в сп. „Тракия”: 1993 г., бр. 2 – „Проблемът за затворените пространства в поезията на Димчо Дебелянов”, бр. 3 –  „Проблемът за лирическите преображения в цикъла „Под сурдинка” на Димчо Дебелянов”; 1994 г., бр.1  – „Лирическото преображение „странник” в поезията на Димчо Дебелянов”
 2. Рецензия за стихосбирката на Йордан Русков във в-к „Литературен форум”, бр.38, 2001 г. – „Напитката на боговете”
 3. Статии в сборник „Педагогически форум 2003”, свитък 2 – „Възможностите на лингвостилистичния анализ при изучаване бунтовните песни на Добри Чинтулов”, „Ролята на езиково-стилистичния модел на „Предисловие към ония, които желаят да прочетат и чуят написаното в тая история” за въздействието на Паисиевото послание”
 4. Статия в сборника „По следите на българската култура”, 2004 г. – „Личната библиотека на Йордан Ковачев – принос към културния живот на Пловдив”
 5. Книгата „Франция, Италия и Испания в живота и творчеството на българските поети и писатели от Освобождението до Втората световна война”, ИК „Жанет – 45”, 2005 г., в съавторство с учениците от хуманитарната паралелка с изучаване на френски език
 6. Статия в сп. „Български език и литература”, 2005 г., кн.3 – „Ролята на езика за жизнената сила и свежест на революционните песни на Добри Чинтулов”
 7. Участие в анкета на сп. „Български език и литература”, 2005 г., кн.5

Други изяви – участие във френския  документален филм –„От Макон до Пловдив. За едно изкуство извън времето”, с който бе открит фестивалът „Златната ракла”, Пловдив, 2004 г.

еmail:   evdokiya.penkova@patriarcha.com