ДОНКА ИВАНОВА ЧИЛИКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Донка  Иванова  Чиликова  –  старши  учител  по английски език

Образователно-квалификационна  степен – магистър, специалност: Английска   филология,  ПУ„Паисий Хилендарски“

Специализация: Английски език и методика

Професионален опит: 32 години

email:  Donka.Chilikova@patriarcha.com