ДИМИТРИНКА СТОЙЧЕВА БИЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Димитринка Стойчева Билева – старши учител в начален етап

Образователно – квалификационна степен: магистър, със специалност „Начална училищна педагогика” и специализация „Логопедия” – ПУ „П. Хилендарски”  – Пловдив  .

Професионалноквалификационна степен:  придобита Втора ПКС в „Тракийски университет” – Стара Загора

Професионален опит: 23 години.

emaildimitrina.bileva@patriarcha.com