ДИЛЯНА МИНКОВА МАНГЕЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Диляна Минкова Мангелова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: Български език и руски език,  ПУ “Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Допълнителна професионална квалификация: Предучилищно образование

Професионално  квалификационна степен: втора,  ДИУУ, СУ „Свети Климент Охридски“, гр. София.

Професионален опит: 20 години; дългогодишен член на комисията за проверка и оценка на писмените работи по БЕЛ – НВО – 7. клас

еmail: dilyana.mangelova@patriarcha.com