ДИАНА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ МУЗИКА

Диана Георгиева Кацарова – главен учител по музика

Образователно-квалификационна степен:  доктор, специалност Музикална педагогика, АМТИИ – Пловдив

Професионално-квалификационна степен: придобита Първа ПКС, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора

Публикации:

  • Автор в съавторство на Учебни комплекти по музика :

– за 7. клас на издателство «Просвета плюс» (изд. 2018г.)  

– за 3. клас на издателство «Просвета» (изд. 2018г.) 

-за 4. клас  на издателство «Просвета» (изд. 2019г.)

  • .„Онагледяване учебното съдържание по музика в ІVклас”-списание „Начално училище”, издание „Образование ООД”, София
  • „La Clef d’Or Un festival et encore quelque chose”(„”Златният ключ”- фестивал и още нещо”) – Le magazine de L’Alliance Française-Plovdiv”, 2008г.
  • „La musique et la langue française-voie vers l’Europe unie”(„Музиката и френският език-път към обединена Европа”)- Le magazine de L’Alliance Française-Plovdiv”, 2008г.
  • “An opportunity to provoke students’ interest in “serious” music”- американско списание-International Journal of Literature and Arts ”Sciense Publishing Group”, 2014г.
  • Рецензент на учебник по музика за VІІ клас на издателство „АзБуки- Просвета” ( 2013 г.) и учебник по музика за V клас на издателство ”Просвета Плюс” (2016 г.).
  • През 2014 година наградена с почетна грамота за всеотдайна учебно-възпитателна и творческа дейност от Ректора на АМТИИ.
  • Участие във филма „От Макон до Пловдив – за едно изкуство извън времето”(Франция,2004),
  • CD: „Марица”(2005), ”We are the world” (2014) и др.

Работа по проекти:

2003-2005-„В търсене на Европейската ни културна идентичност” -Европейска програма за образование Сократ, подпрограма Коменски

2007-2008-„Histoire et récits ”

Работа с колеги от Италия, Англия, Франция,

2007-2008-„Музиката и чуждоезиковото обучение-път към обединена Европа”

Професионален опит: 25 години

  • Член на съюза на Българските музикални и танцови дейци (БМТД)

еmail: Diana.Katsarova@patriarcha.com