ДАРИНА ДРАГОМИРОВА НИКОЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Дарина Драгомирова Николова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност „Българска филология“, ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионален опит: 20 години

email: Darina.Nikolova@patriarcha.com