ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ПОПОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ МУЗИКА

Даниела Ангелова Попова – старши учител по музика

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Музикална педагогика“ към АМТИИ – Пловдив

Професионално-квалификационна степен: първа към ДИПКУ Стара Загора

Публикации:

  • Издание: „Образование и технологии” – годишно научно-методическо списание; бр. 7/2016 година, ISBN: 1314- 1791

Тема: Професионалният блог на учителя по музика – необходимост, възможности, предимства

  • Издание: XIII национален педагогически форум „Иновации в класната стая” – 20.06.2012, ISBN: 978-954-691-074-5

Тема: Стимулиране на творчеството на учениците в часа по музика чрез свирене на музикални инструменти

Професионален опит: 30 години

 

Е-mail: daniela.popova@patriarcha.com

Учебен сайт: https://danielapopova.weebly.com/

Професионално портфолио: https://popovaplovdiv.weebly.com/