ДАМЯН ДИМИТРОВ МИТЪРЧЕВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Дамян Димитров Митърчев – старши учител по изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност Педагогика на изобразителните изкуства, специалност живопис към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

Професионален опит: 15 години

еmail: damyan.mityrchev@patriarcha.com