ГИНКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЦОУД /І-ІV КЛАС/

Гинка Любенова Иванова – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър, със специалност „Начална училищна педагогика: със специализация по физическо възпитание към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

Професионална квалификационна степен – II ПКС към Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към ТУ- Стара Загора

Професионален опит:  39 години

еmail:    ginka.ivanova@patriarcha.com