ГИНКА АНТОНОВА САРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Гинка Антонова Сарова – старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен: магистър на филологическите науки, специалност: романо-германски езици и литература, приложна лингвистика към Киевски държавен университет „Тарас Шевченко“

владее: английски, немски, руски

Професионален опит: 22 години

email: Ginka.Sarova@patriarcha.com