ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА-ЗАРАЛИЕВА

УЧИТЕЛ ИСПАНСКИ ЕЗИК

Гергана Ангелова Петкова-Заралиева – учител по испански език

Образователно-квалификационна степендоктор по Съвременен испански език – Лексикология на съвременния испански език, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Специализация – „Журналистика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионален опит: 10 години

Дисертационен труд: „Семантика и стилистика на прилагателното име в рекламата. Езикови стратегии“
 
Публикации:
1. „Семантика и стилистика на прилагателното име в българската и испанската реклама“, публикувана в Сборник научни трудове на Филологически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, Том 52, КН. 1, СБ. А, 2014.
 
2. „Позиция на прилагателното спрямо съществителното име в българския и испанския език и как тя влияе на смисъла. Рекламни текстове“, публикувана в Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2015г. – „Словото – традиции и модерност“.
 
3. Figuras retóricas en la publicidad y el papel del adjetivo en ellas”, публикувана в Сборник научни трудове на Филологически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, Том 53, КН. 1, СБ. А, 2015.
 
4. „Цели на рекламната комуникация. Контекстуален смисъл и езикови стратегии“, Сборник научни трудове на Филологически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, Том 54, КН. 1, СБ. А, 2016.
 
5. „Езикови стратегии и манипулации в рекламния апел“, Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том III, Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф. Павлина Стефанова, София 2017, стр.180-192.
 
 

еmail: gergana.zaralieva@patriarcha.com