ВИЛМА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Вилма Йорданова Йорданова-старши начален учител

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалностначален учител- ПУ“П. Хилендарски“-1989г.

учител по английски език- ДИПКУ“Ан.Тошева“ гр.Стара Загора1995г.,

Професионално-квалификационна степен: ІІ– СУ-ДИУУ гр.София, 1996г.

Следдипломни специализации:„Методика на обучението в нач.училище“-ПУ“П.Хилендарски“,1993г.

Методика на обучението по математика JUMP Math-2013г.

Сайт: http://yordanovaplovdiv.weebly.com/

https://yordanovaplovdiv.blogspot.bg/

http://superclassplovdiv.weebly.com/