ВЕСЕЛА ХРИСТОВА МАРКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Весела Христова Маркова – учител по английски език

Образователно-квалификационна степен  – Магистър, специалност – Английска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“

Специализация – Английски език и методика,  професионална квалификация – учител по английски език в Средно общообразователно училище, ПУ „Паисий Хилендарски“

Образователно-квалификационна степен  – Бакалавър, специалност – Маркетинг и мениджмънт, квалификация – икономист – мениджър, ВУЗ –  Икономически университет – Варна

Образователно-квалификационна степен  – Магистър, специалност – Стопанско управление, професионална квалификация – Магистър по стопанско управление, ВУЗ –  Икономически университет – Варна

Професионален опит:10 години

еmail: vesela.markova@patriarcha.com