ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ НЕМСКИ ЕЗИК

Весела Стефанова Ангелова – старши учител по немски език

Образователно-квалификационна степен: магистър – „Немска филология и учител по немски език и литература“ към СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Специализация: преводаческа: II зап. език-Английски език, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит:  21 години

email: vesela.angelova@patriarcha.com