ВЕНЕТА ЙОТОВА БОНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА

Венета Йотова Бонева – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: – магистър по математика, ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Професионално-квалификационна степен:

Втора ПКС по Математика – ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Втора ПКС  по ,,Организация и управление на образованието“ – ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Следдипломни специализации:

  • Специализация по ,,Методика на обучението по Математика“ –1993 г., ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив
  • Специализация по ,,Организация и управление на образованието“ –1995 г., ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Професионален опит26 години

email: veneta.boneva@patriarcha.com