ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА СТОЕНЧЕВА

ДИРЕКТОР

Валентина Михайлова Стоенчева – директор

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност биология и химия към ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен: втора – ДИПКУ – Стара Загора

Професионален опит – 31 години в сферата на образованието на различни позиции – учител по биология и химия, помощник-директор по учебната дейност, експерт по биология и директор, като 20 години от тях е управленски опит.

Участие в разработването и реализирането на различни регионални, национални и международни проекти, свързани с въвеждане на иновации, както и подобряване на материалната база и професионалното ориентиране на учениците

Участие в двугодишен проект за придобиване на специализация „Ръководене: Управление на училище“ на 28 директори на училища, избрани на конкурсен принцип от цялата страна по инициатива на КултурКонтакт – Австрия, Гьоте институт – София и МОН – България – 2005-2007 г.

Финалист по програма „Академия за училищни лидери“ на Фондация Америка за България и Институт за международно образование – Ню Йорк, с участие в професионално посещение в Ню Йорк по компонент „Академия за училищни лидери“-2015 – като признание за високи постижения и способности в сферата на образованието през м. октомври, 2015 г.

Присъдена международна квалификация от Microsoft – MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Office OneNote 2013 през 2015 г.

email: ValentinaStoencheva@patriarcha.com