ВАЛЕНТИНА ДОЧЕВА ГЕНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА

Валентина Дочева Генова – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност: физика и математика , ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Професионална квалификация: Учител по физика и математика

Професионално-квалификационна степен: Втора ПКС от Тракийски университет ИПКУ гр. Стара Загора.

Специализация: Методика на обучението по математика – ПУ „Паисий  Хилендарски“ – Пловдив

Професионален опит: 22 години

email: Valentina.Genova@patriarcha.com