БОРИСЛАВ ПЕТКОВ ЯНЧЕВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Борислав Петков Янчев – старши учител по английски език

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност “Български език и френски език”- 1999 г., ПУ „Паисий Хилендарски“

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност “Английска филология”; Специализация „Английски език и методика” – 2005 г., ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен: ДИПКУ – Стара Загора, 2015 г.