>БОНЧО АТАНАСОВ ЛАПКОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Бончо Атанасов Лапков – старши учител по физическо възпитание и спорт

Образователно-квалификационна степен: Магистър, със специалност „Физическо възпитание“ към Национална спортна академия, град София

Професионална квалификационна степен – II ПКС към СУ – ДИУУ гр. София.

Следдипломна специализация – ,,Методика на обучение по физическо възпитание в училище“, получена от Национална спортна академия – център за следдипломна квалификация гр. София, завършена на 06.07.1996г.

Професионален опит: – 26г.

еmail:    Boncho.Lapkov@patriarcha.com