АНТОНИЯ ИВАНОВА САВОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Антония Иванова Савова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен – магистър, специалност: български език и литература и история, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ .

Професионално- квалификационна степен – ПЪРВА, Софийски университет “ Св. Климент Охридски“.

Трудов стаж по специалността – 21 години.

e-mail:  Antoniya.Savova@patriarcha.com