АНТОАНЕТА БОРИСОВА СТАМБОЛДЖИЕВА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ХИМИЯ И ООС

Антоанета Борисова Стамболджиева  – главен учител по химия и опазване на околната среда

Образователно-квалификационна степен:

 • Магистър, химик, учител по химия с втора специалност физика,
  Учител по човекът и природата към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
  Професионално-квалификационна степен: придобита втора професионално-квалификационна степен по химия в Институт за усъвършенстване квалификацията на учителите, Тракийски университет Стара Загора -1999г.

Следдипломна специализация:

 • Следдипломна, едногодишна квалификация: „Технология на полупроводниковите материали” –„Технология на печатните платки”, Висш химикотехнологичен институт, София 1987 г.
 • Следдипломна, едногодишна квалификация: „Методика на обучението по химия – Съчетаване на конструктивния с познавателния експеримент по химия” , ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1995 г.
 • Следдипломна, едногодишна квалификация: „Учител по човекът и природата“ ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012г.
 • Публикации: за периода 2011 – 2016 година
 •  Антоанета Стамболджиева, Юлияна Белчева: „Медицината през погледа на три науки, трима преподаватели и един клас” Резюмета на доклади и научни съобщения в международната година на химията 44та Национална конференция по химия , град София, 2011г
 •  Антоанета Стамболджиева, Юлияна Белчева: „Медицината през погледа на три науки, трима преподаватели и един клас” международна конференция ,гр. Битоля, Македония, 2011г
 •  Антоанета Стамболджиева, Даниела Цветкова: „Плавен преход на знанията по химия от средното към висшето училище” 45 Национална Конференция на учителите по химия с международно участие, гр. Габрово ,2013г.
 •  Антоанета Стамболджиева, Красимир Витларов; „ Някои идеи и споделен опит при изучаване на физичния раздел от учебния предмет „Човекът и природата” – 5-6 клас Национална конференция на обучението по физика в средното училище и университетите , гр. София, 2013г.
 •  Доц.д-р Желязка Райкова, Антоанета Стамболджиева,”Опит за прилагане на конструктивистки подход при изучаване на закона на Архимед” Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по физика и инжинерни технологии, Научни трудове,т.38,кн.4,2013г.
 •  Антоанета Стамболджиева, Юлияна Белчева: “Електролизата и нейните приложения” – осъществена от знаещи десетокласници и любопитни седмокласници” Конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”, София 2014г.

Професионален опит: 31 години
От 1997г. до 2017г. – главен учител по химия и опазване на околната среда и човекът и природата в СУ”Свети Патриарх Евтимий” гр. Пловдив
От 1987г. до 2017г. – базов учител, към катедра методика на обучението по химия .От 2013г. базов учител и към катедра методика на обучението по физика към ПУ „Паисий Хилендарски“.(като учител по човекът и природата).
От 1987г. до 1997г. – учител по химия и опазване на околната среда в ЦУТНТ гр. Пловдив
От 1985 до 1987г. технолог в Институт по оптика и електроника гр.Панагюрище
От 09.1984г.до 1985г. учител по Химия и ООС ОУ Панагюрски колонии

email: Antoaneta.Stamboldzhieva@patriarcha.com