Category Archives: (STEAM)2= хармония

Вътрешноинституционална квалификация на на тема: „Необятната Вселена” с иновативна паралелка IVa клас

Вътрешноинституционална квалификация на тема „Шевица от традиции, език, изкуство и математическа символика“ – интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики