32 грамоти за творческа работа по английски език.

Компетентностният подход в обучението по английски език през учебната 2021/2022 година намери отражение в проектите на учениците от Va, Vв, Vж, Vз, VIб и VIe клас, с учител Донка Чиликова – старши учител по английски език.

На 30 май 2022 год. бяха раздадени 32 грамоти за творческа работа по английски език.