Ученически игри 2022/2023

Общинско първенство – Пловдив

УЧИЛИЩНО РАДИО „ПАТРИАРХА+“ –

„Ние в училище и извън него“ – радиопредаване 2, сезон 2