„Традиции в родния език и изкуството“

интердисциплинарен интерактивен урок с ІІА  клас

„Камъче до камъче към вечността“

интердисциплинарен интерактивен урок с VД  клас

„Пътеводител- проучи, опознай, създай, научи“

интердисциплинарен интерактивен урок с VIЖ  клас