Юбилеен благотворителен концерт за набиране на средства за съфинансиране на проекта „Училище на бъдещето“

Юбилеен благотворителен концерт за набиране на средства за съфинансиране на проекта „Училище на бъдещето“ – изграждане на природоматематически център „От атома до космоса“, финансиран от Фондация Америка за България – Дом на културата „Борис Христов“.

Събитието беше уважено и от бившите възпитаници на училището-президента Петър Стоянов и професор Огнян Сапарев.

Получихме поздравителни адреси и цветя от:

инж. Иван Тотев – кмет на Община Пловдив;

Георги Стаменов – кмет на район „Централен“;

Иванка Киркова – началник на РУО-Пловдив;

Катерина Василева – председател на СРСНПБ-Община Пловдив;

Управителен съвет на ВСКУ;

Асоциация на Кеймбридж училищата в България;

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

ЕГ „Пловдив“; ЕГ „Иван Вазов“-Пловдив; Национална търговска гимназия-Пловдив; СУ „Св. Паисий Хилендарски“-Пловдив; СУ „Черноризец Храбър“- Пловдив, ПГХТТ-Пловдив, СУ „Хр. Г. Данов“; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Пловдив; НУМТИ „Добрин Петков“-Пловдив; ОУ „Райна Княгиня“-Пловдив; ОУ „Васил Левски“- с. Караджово, общ. Садово.

Също така бяхме поздравени с изключителни изпълнения от:

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, представено от квартет „Фолклория“, с ръководител Ева Палакова, ансамбъл „Марица“, с ръководител Нели Карабахчиева и хореограф Боян Алексиев и вокална група „Присъствие“, с ръководители Ева Палакова и Ася Сестримска;

Средно училище „Любен Каравелов“, гр.Пловдив, представено от ансамбъл „Тракийска младост“;

Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, гр.Пловдив, представено от Нели Солакова.