През учебната 2023/2024  година се явиха 100%  от учениците и на двете НВО – IV клас.

На НВО – български език и литература, 77% от  явилите се четвъртокласници  на НВО – БЕЛ,  са с отлична оценка.

На НВО – математика, 72% са с отлична оценка.

На НВО – БЕЛ, средният успех е отличен 5,71, като 2-ма ученици са с максимален брой – 100 т.

На НВО – математика, средният успех е Отличен 5,57, като 12 ученици са с максимален брой – 100 т.

Средният успех за нашите четвъртокласници на НВО – IV клас,  2024 г.  е Отличен  5,64, т. е 86,74 % успеваемост, като 1 ученик е с максимален брой – 100 точки и на двете НВО – IV клас.

Четвъртокласниците  от  СУ „Свети Патриарх Евтимий“ са нареждат на 5-то място в топ 10 на училищата в Пловдив на малките матури.