Цеца Александрова Тасева – старши учител, ЦДО – V клас

Образователно-квалификационна степен: Магистър – специалност „Музикална педагогика“ към АМТИИ – Пловдив

Професионално-квалификационна степен: придобита Първа ПКС към ДИПКУ Стара Загора

Публикации

„Популярни мелодии в клавирен аранжимент“ – издателство „Имеон“ – Пловдив, 2014 г.

„Възможности на информационните технологии за повищаване ефективността на възприемането на музика (в началния етап на СОУ)“ – електронно издателство „LiterNet”, 2014 г.

„Възприемането на музика в училище – традиции и иновации“- електронно издателство „LiterNet”, 2014 г.

Професионален опит: 35 години

еmail: Tsetsa.Taseva@patriarcha.com