„Формули за съкратено умножение“

Открит урок па математика на тема „Формули за съкратено умножение“, проведен от г-жа Валя Георгиева с учениците от VІІа клас.