Външноинституционална квалификация по първа помощ 

Тема: СПАСИ ЖИВОТ

Квалификационна форма: комбинирана (присъствена + дистанционна)

Дата: 24.04.2024 год.

Първа група: 8,30 – 12,30 ч.

Втора група: 13,30 – 17,30 ч.

Обучителна организация: Академия „Първа Помощ“