Училищно радио „Патриарха+“ с отлично представяне на 12-ия национален журналистически конкурс „Григор Попов“

За поредна година учениците от училищно радио „Патриарха+“ се представиха отлично на националния журналистически конкурс „Григор Попов“.

Деница Цанкова от XIг клас зае второ място в раздел „Радиожурналистика“, категория „Интервю/Репортаж“.

Училищно радио „Патриархът+“ получи трета награда в раздел „Радиожурналистика“, категория „Радиопредаване“.

Поздравления и още много бъдещи успехи!

Ръководител на екипа: Даниела Попова – старши учител по музика