УЧИЛИЩНО РАДИО ПАТРИАРХА+ – Патронен празник – 20.01.2022

Предаване на Училищно радио „Патриарха+“, посветено на патронния празник на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив