„Ученически игри 2018 год.“

Момичета от VІ и VІІ клас на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ взеха участие в състезанията от „Ученически игри 2018 год.“, общински кръг.
Всяка завоюва отличие в дисциплината си.

Гюляй Мюмюн от VIIж клас стана първа в тласкането на гюле и трета на 100 м.
Елисавета Гогова от VIв клас е четвърта на гюле, а Цвета Димитрова от VIг клас е трета на скок дължина.
Юлияна Палазова от VI в клас е втора на 100 м.