УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ОТ XI И XII КЛАС ПОСЕТИХА НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ В МЕДИЦИНСКИ И АГРАРЕН НИВЕРСИТЕТ,
ГРАД ПЛОВДИВ

Младите биолози и химици, както и техните учители: Йорданка Алексиева – старши учител по биология и ЗО, и Антоанета Стамболджиева – главен учител по химия и ООС, бяха посрещнати от ректора на Медицинския университет – професор Мурджева, която ги запозна с методиката на извършване на микробиологичен и имунологичен анализ в научно – изследователски център и централна лаборатория по микробиология и имунология. Срещнаха се с млади лекари и преподаватели и видяха как работи 3D био – принтер.

При гостуването си в Аграрния университет наблюдаваха под микроскоп насекоми- вредители по житните култури и причинители на заболявания по розите и лозята. Запознаха се с природозащитната дейност на дружество „ Зелени Балкани“ в спасителния център за диви животни – Стара Загора.